Obaveštenja

vrtici nis - meca dobrica

Prijava za uslugu E-račun

06.10.2021. – Na ovoj stranici možete se prijaviti za e-račun i dobijati vaše račune putem mejla, umesto u papirnom obliku.

vrtici nis - meca dobrica

Obaveštenje - COVID-19

09.05.2020. – Obaveštenje o merama zaštite zbog pandemije COVID-19 virusa