Upis

Potrebna dokumentacija za upis u vrtić:

• Kopija lične karte roditelja koji potpisuje ugovor
• Izvod iz matične knjige rođenih za dete (kopija)
• Opšti pregled urina
• Laboratorijska analiza krvi (krvna slika)
• Lekarsko uverenje pedijatra o zdravstvenom stanju deteta
• Popunjen upitnik za upis deteta u vrtić

 

* Napomena: upitnik ćete dobiti u vrtiću, kao i obrazac lekarskog uverenja o zdravstvenom stanju deteta, koji će overiti vaš izabrani lekar (u Kliničkom Centru, Domu Zdravlja ili privatnoj klinici)

Pošaljite upit