Posao

Zaposlenje u vrtiću Meca Dobrica

Trenutno kod nas nema upražnjenih radnih mesta.

Međutim, ukoliko ste po zanimanju vaspitačica ili pedijatrijska sestra, možete nam poslati vaš CV (sa fotografijom) na

vrtic@mecadobrica.rs,

a mi ćemo Vas kontaktirati ukoliko se ukaže potreba za zapošljavanjem dodatnih kadrova.

Prijave možemo primiti isključivo putem e-maila, i druge prijave neće biti razmatrane, kao ni prijave bez CV-a.