Ishrana

Dnevni obroci u vrtiću napravljeni su prema zahtevima savremene ishrane i po normativima za decu. Raznovrsni su, sveži, i sadrže sve grupe namirnica, bez mesnih prerađevina. Ishrana je pod nadzorom nutricioniste i realizuje se u saradnji sa Porodičnom Kuhinjom Stevanović iz Niša.

U skladu sa dužinom boravka, deci su obezbeđena tri ili četiri obroka (doručak, kuvani ručak i dve užine), a kroz razgovor sa vaspitačicama roditelji su svakodnevno informisani o tome šta su deca imala na meniju.

Kako odrasli, tako i deca već u najranijem periodu imaju različite stavove prema ishrani, posebno ako je pripremljena na drugačiji, odnosno nov način. Zato je neophodno da deca počnu da razvijaju pravilan stav prema hrani. Dakle, važno je stvoriti odgovarajuće uslove i pripremati decu za ponašanje u novim situacijama, kako im promene ne bi stvarale poteškoće.

Prehrambene navike treba da budu važan deo zdravstvenog vaspitanja, a u tome veliku ulogu ima i porodica. Deca će najlakše naučiti da se dobro hrane ako se roditelji hrane pravilno, jer budno prate odrasle i imitiraju ih. Ako vi nemate dobre nutritivne navike, šanse da ih imaju vaša deca nisu najbolje. Drugi odrasli ili deca sa kojima dete obeduje imaju takođe značajan uticaj na to kako će ono naučiti da jede.

Nutritivne navike imaju dugoročne efekte na zdravlje, i često ih je vrlo teško menjati. Edukacijom o pravilnoj ishrani, prehrambenim navikama, prehrambenoj higijeni, davanjem pravilnog značaja obroku i jelu, želimo da detetu u periodu rasta i razvoja osiguramo zdravlje i blagostanje tela.