Obaveštenje o merama zaštite zbog pandemije COVID-19 virusa

Ažužirano: 05.07.2021.god.

Obaveštavamo vas o merama koje smo preduzeli kako bismo maksimalno smanjili mogućnost širenja Kovid-19 virusa u kolektivu.

1. Nakon prestanka vanrednog stanja, vrtić je počeo sa radom 11. maja 2020.god., a vaspitačice su preventivno testirane na virus Kovid-19, u petak, 8. maja – potvrđeno je 10. maja da su svi nalazi negativni. Takođe ćemo u skladu sa savetima epidemiologa i nadležnih službi obaviti dodatne testove kad god to bude preporuka, kao i testove na Kovid-19 kada god postoji i najmanja sumnja na infekciju virusom.

2. Ispred ulaza u vrtić postavljena je dezo barijera u koju je obavezno ugaziti pre ulaska.

3. Ispred ulaza u vrtić, kao i na spratu gde je prijem dece, postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku (po potrebi) za roditelje.

4. Roditelji su u obavezi da nose maske.

5. Molimo da decu dovodi samo po jedan roditelj, kako bi se maksimalno izbegao kontakt između više od dva roditelja, kao i kontakt vaspitačica sa više osoba nego što je neophodno.

6. Ukoliko roditelj ima respiratorne probleme i postoji mogućnost da je inficiran virusom, molimo te roditelje da ostanu kod kuće, već da dete dovede drugi roditelj, ako je moguće.

7. Molimo roditelje da se ne zadržavaju u hodniku vrtića više nego što je neophodno, u razgovoru sa vaspitačicama i sl., kao i da drže dovoljnu distancu kada primete da ima roditelja u hodniku, odnosno da je već u toku prijem deteta. Možete sačekati na odmaralištu ili kod ulaza u vrtić.

8. Vaspitačice su u obavezi da tokom celog dana koriste ličnu zaštitnu opremu – vizir, masku i rukavice.

9. Sprovodi se trijaža dece pri prijemu u vrtić.

10. Pri svakoj sumnji na postojanje respiratornih problema, dete nećemo moći da primimo u kolektiv.

11. U slučaju pojave simptoma tokom boravka u vrtiću, dete će sa vaspitačicom biti izolovano u prostoriji određenoj za to, do dolaska roditelja, koji će odmah biti obavešteni i upućeni da se jave lekaru.

12. U slučaju da se vrši merenje temperature običnim toplomerom (kada se sumnja na povišenu temperaturu), obavezna je dezinfekcija toplomera nakon merenja, kao i higijena ruku.

13. Pojačane su higijenske mere u celom objektu uz češću primenu mera tekuće dezinfekcije prostora, površina i prеdmeta – nekoliko puta dnevno, uključujući igračke, površine i prеdmete koji se često dodiruju (prekidači za svetlo, ključevi, ručke ormarića, sudopera, stolovi, stolice, i sl.)

14. Obezbeđeni su uslovi da deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 metra.

15. Deci se ograničava igra u što manjim grupama, koliko god je to moguće.

16. Nije dozvoljeno da deca među sobom dele hranu ili napitke, kao što je uostalom bio slučaj i pre početka pandemije.

17. Zabranjeno je koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati, posebno mekane igračke.

18. Uspostavljena je jasna procedura za pranje, dezinfekciju i odlaganje čistih i korišćenih igračaka kako bi se sprečilo njihovo ukrštanje. Pranje i čišćenje igračaka obavlja se van domašaja dece.

19. Pojačane su higijenske mere prilikom pranja, umivanja, hranjenja, držanja dece u naručju.

20. Uvedeno je češće pranje ruku dece, uz nadzor vaspitačica, a obavezno nakon prijema u vrtić, zatim nakon kijanja, kašljanja, plača, kao i pre i posle konzumiranja hrane. U slučaju pružanja pomoći pri pranju ruku detetu, vaspitačice moraju nakon toga oprati i svoje rukе, dok će i vaspitačice i deca koristiti isključivo papirne ubruse za brisanje ruku.

21. Tokom menjanja pelena u mlađim grupama, strogo se poštuje procedura održavanja higijene ruku pre i nakon zamene i odlaganja pelena. Nakon zamene pelena, obavlja se i pranje ruku deteta, kao i pranje i dezinfekcija površina, i završno pranje ruku nakon sprovedene procedure.

22. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju drže se van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo udisanje eventualnih isparenja.

23. Redovno, u skladu sa vremenskim prilikama, otvaraju se prozori, provetravaju prostorije, posebno prostorije za boravak dece. Vrtić svakako trenutno ne koristi veštačku ventilaciju.

24. Dnevni odmor – spavanje je organizovano tako da se deca na krevetima pozicioniraju po principu „noge – glava“ uz razdaljinu od 2 metra. Kao i uvek, obezbeđeni su pojedinačni kreveti i postеljina za svako dete, i strogo vodimo računa da se ne mešaju.

25. Osobe koje rade na pripremi obroka su u obavezi da sprovode mere pojačane lične higijene, posebno učestalog pranja ruku i mere pojačane opšte higijene.

26. Sprovode se i edukativne aktivnosti sa decom, sa ciljem lakšeg razumevanja i usvajanja novih pravila postupanja o važnosti: a) čеstog i pravilnog pranja ruku (npr. uz neku pesmicu), b) kašljanja i kijanja u podlakticu, v) socijalnog distanciranja koje su osmišljene kroz igru dece – tako da sede na udaljenosti jedni od drugih – npr. da vežbaju da rašire ruke i „mašu krilima“ tako da se ne dodiruju, g) izbegavanje dodirivanja lica, itd.

27. Strogo se kontrolišu razlozi odsustva dece i u svakoj prilici kontaktiraju roditelji.

28. U objektu se ne organizuju grupne aktivnosti, kao ni organizovane posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja ljudi, izlete, ekskurzije, itd.

29. U slučaju potvrde Kovid-19 infekcije, prostor u kome je osoba boravila neće se koristiti minimum 24h, zatim će prostor, površine, pribor, igračke i druga oprema biti detaljno dezinfikovani. Iz razloga što imamo više nego dovoljno prostora u odnosu na prijavljen broj dece, prostor neće biti korišćen onoliko dugo koliko je moguće funkcionisanje u skladu sa ostalim odlukama i preporukama.

30. U skladu sa vremenskim prilikama, deca deo dana provode u dvorištu, na otvorenom.